Varkens vrij van Trichinellose

Trichinellose is het gevolg van een infectie met de nematode Trichinella spp. Er zijn 11 subspecies van de rondworm bekend, drie daarvan T. spiralis, T. nativa en T. britovi komen het meest voor in Europa.

Trichinella spp. kunnen vele vleesetende diersoorten infecteren, waaronder varkens. Mensen kunnen de parasiet krijgen door consumptie van rauw of onvolvoende verhit vlees. Een infectie heeft ernstige gevolgen voor de mens en kan zelfs dodelijk zijn. Trichinella spp. worden vooral in regionen gevonden waar varkens op traditionele wijze gehouden worden en waar geen controlemaatregelen worden genomen. In Nederland komt Trichinella nauwelijks voor in de varkenshouderij. Wel worden er besmettingen in wilde zwijnen gevonden. De belangrijkste bron van Trichinella in Nederland zijn geimporteerde dieren en vlees.

Vlees voor menselijke consumptie mag geen levensvatbare Trichinella soorten bevatten. De Europese wetgeving verplicht in gebieden waar Trichinella voorkomt, controle van ieder varkenskarkas op de aanwezigheid van deze parasiet. Voor bedrijven die als Trichinella-vrij gecertificeerd zijn, wordt een ELISA test gebruikt ter bevestiging van de afwezigheid van de parasiet.

BeterVee biedt een betrouwbare en snelle serologische test aan voor de detectie van Trichinella. De ELISA test toont afweerstoffen tegen Trichinella aan in serum.


Trichinella (serum)


Deze test maakt ook deel uit van het panel voedselveligheid.

Testen met BeterVee voor een Trichinella-vrije varkensbestand


Betrouwbare snelle test voor serum monsters


Duidelijke resultaten


Geen kruisreacties met andere parasieten