Toxoplasmose indammen

Toxoplasmose wordt door de parasiet Toxoplasma gondii veroorzaakt. De parasiet kan de mens infecteren evenals vele warmbloedige dieren, waaronder varkens. Veel gezonde mensen vertonen geen of nauwelijks symptomen na een infectie, maar in individuen met een verzwakt immuunsysteem kan Toxoplasma ernstige neurologische aandoeningen tot gevolg hebben. Ook kan bij een infectie die tijdens de zwangerschap optreedt, de parasiet op het ongeboren kind worden overgedragen en ernstige neurologische ziekten veroorzaken.

De parasiet wordt door consumptie van rauw of onvoldoende verhit vlees en door met oöcyten gecontamineerd water overgedragen worden. Varkensvlees wordt als een belangrijke bron van infectie beschouwd.

Serologische testen geven een goede indruk van de Toxoplasma status van een varkensbestand. De snelle resultaten die met deze testen verkregen worden, maken het mogelijk onmiddelijk de nodige maatregelen te implementeren en de verspreiding van de parasiet in te dammen.

BeterVee biedt een serologische test aan voor de detectie van Toxoplasma. Deze test maakt snelle implementatie van de nodige maatregelen ter controle van de parasiet mogelijk. De ELISA test toont afweerstoffen tegen Toxoplasma aan in serum.


Toxoplasma ELISA (serum)


Deze test maakt ook deel uit van het panel voedselveligheid.

Tegen Toxoplasma voor gezond vlees


Betrouwbare test levert een éénduidig resultaat


Maakt snelle implementatie van maatregelen mogelijk


Vermijden van verspreiding van de parasiet