Swine Influenza

Het influenza (griep) virus is een belangrijke ziekteverwekker en komt op de meeste varkensbedrijven voor. Varkensinfluenza wordt veroorzaakt door het influenza A virus waarvan de drie subtypes H1N1, H1N2 en H3N2 wereldwijd het meest voorkomen. Bij varkens veroorzaakt het influenza virus acute luchtwegproblemen. Andere verschijnselen zijn hoge koorts, lusteloosheid, gebrek aan eetlust en verwerpen bij zeugen. Bij een ongecompliceerde influenza uitbraak verdwijnen de symptomen na rond 6 dagen weer vanzelf. Alleen bij het gelijktijdig optreden van andere ziekteverwekkers, zoals het PRRS virus kan de ziekte grote schade tot gevolg hebben. Ook het klimaat, huisvesting en stress kunnen van invloed zijn op hoe ernstig de ziekteverschijnselen zijn. Omdat influenza door een virus veroorzaakt wordt, kan de ziekte niet met antibiotica behandeld worden. Wel zijn er vaccins tegen de subtypes van het virus en deze worden regelmatig ingezet vooral bij zeugen.

Varkensinfluenza is vele malen als zoönose in mensen gemeld. De overdracht van dier op mens is eerder kleinschalig, in zeldene gevallen kan het tot een epidemische ziekte leiden.

Voor een betrouwbare diagnose van varkensinfluenza worden gepaarde bloedmonsters genomen. De eerste monsters worden in een vroeg stadium van de ziekte genomen, de tweede monsters drie weken later. Een antistoffenstijging in de tweede bloedmonsters duidt op de aanwezigheid van Influenza.

BeterVee maakt gebruik van een ELISA test die antistoffen tegen alle subtypes van het Influenza A aantoont in serum van varkens.


SWI


Deze test maakt ook deel uit van het panel respiratoir.

Testen met BeterVee voor een juiste diagnose van varkensinfluenza


Zekere diagnose van een infectie


Voorkomen van economische schade


Maakt de implementatie van juiste maatregelen mogelijk