Vroege detectie van PRRS

PRRS staat voor Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome en wordt door het gelijknamige virus veroorzaakt. Er is een europees en een noord-amerikaans genotype. Varkens worden besmet door direct contact, via de mens, besmette materialen, de lucht, sperma of insecten. Het varken is het enige dier dat geïnfecteerd kan worden. De mens is ongevoelig voor het PRRS-virus.

PRRS heeft vruchtbaarheidsstoornissen bij besmette zeugen tot gevolg, zoals het verwerpen van biggen, doodgeboren of te vroeg geboren biggen of gemummificeerde vruchten. De geboren biggen hebben een verminderde weerstand, waardoor de sterfte in deze groep toeneemt. Jonge varkens krijgen vooral last van ademhalingsstoornissen.

De algemene weerstand van de varkens wordt door de PRRS-infectie sterk verminderd, waardoor andere infecties voor complicaties kunnen zorgen. De ziekte veroorzaakt veel schade op een bedrijf door verlies van dieren en verlaagde voedselconversie.

PRRS komt wereldwijd voor en is in Nederland endemisch. De diagnose van PRRS kan niet alleen op grond van de symptomen gemaakt worden. Diagnostische testen geven uitsluitsel over de aan- of afwezigheid van een PRRS-infectie.

BeterVee biedt drie gevoelige testen aan voor de vroege detectie van zowel het europese als het noordamerikaanse genotype van het PRRS-virus in serum. De PCR-test toont het virus zelf aan en de ELISA test detecteert antistoffen tegen het PRRS-virus.


PRRS ELISA


PRRS RT-PCR


PRRS Pool-PCR

 


Deze testen maakt ook deel uit van het panel respiratoir.

Vinger aan de pols voor PRRS met de testen van BeterVee


Vroege detectie van het PRRS-virus


Herkenning van beide voorkomende genotypen


Betrouwbare diagnose van een infectie