Piglet Health Indicator

De biggengezondheidsindicator (PHI) geeft een beeld van de biestopname vlak na de geboorte en de aldus opgebouwde weerstand tegen typische stalziekten. Heeft de big een te lage PHI score dan is het dier bevattelijker voor stalziekten. De PHI kan o.a. gebruikt worden voor de optimalisatie en keuze van voedingssupplementen, in fokprogramma’s en als besliscriterium om een zeug als fokzeug aan te houden. De test kan ook gebruikt worden om het totaal-IgG in het colostrum van de zeug te meten. De PHI wordt steeds meer ingezet ter ondersteuning van het respiratoire testpanel. Ongeveer 70% van de respiratoire problemen kan worden verklaard door een combinatie van aandoeningen uit het panel respiratoir. De overige 30% wijzen naar een algemeen biestopnameprobleem.

De PHI is een kwantitatieve totaal IgG test op staartbloed van pasgeboren biggen. Het staartbloed wordt tijdens het couperen van de staarten op een geprepareerd filterpapier gebracht, gedroogd en per post naar het lab gestuurd in een envelop.


Piglet Health IndicatorMeten van afweer in bloed biggen.


Maakt selectie van gezonde jonge dieren mogelijk


Helpt het optimaliseren van voeding en voedingssupplementen


Eenvoudige monstername en gemakkelijk te versturen monsters