Goed geïnformeerd over PCV-2

Porcine Circovirus type 2 (PCV-2) komt al geruime tijd voor in de Nederlandse varkenshouderij. Alleen varkens zijn gevoelig voor PCV-2, het virus kan niet op de mens worden overgedragen. PCV-2 wordt door direkt contact tussen dieren overgedragen door faeces, urine en sperma. Vermoed wordt dat ook een indirecte besmetting via kleding en materiaal of zelfs via de lucht mogelijk is.

PCV-2 is betrokken bij verschillende ziekten in varkens waaronder het Post Weaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) en het Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome (PDNS). Een infectie met het virus alleen veroorzaakt lang niet altijd ziekte verschijnselen, meestal is meer nodig. Het is bekend dat een gelijktijdige infectie met Mycoplasma hyopneumoniae of het PRRS-virus tot grotere problemen kan leiden. Ook andere omstandigheden, zoals veelvuldige vaccinaties, stress door slecht hygiene of een te hoge bezettingsgraad van biggen kunnen er toe leiden dat een PCV2-infectie zelfstandig (zonder co-infecties) ziekte geeft.

Het is dus belangrijk te weten of er PCV-2 infecties op het bedrijf voorkomen en wanneer deze optreden. Dan kunnen er maatregelen getroffen worden, zodat het virus niet of nauwelijks kan aanslaan.

BeterVee gebruikt een test voor de differentiale detectie van IgG en IgM antistoffen tegen het PCV-2 virus. Tijdens een infectie worden IgM antistoffen eerder aangemaakt door het dier dan IgG antistoffen. De test meet het verschil in de aanwezigheid van deze twee soorten antistoffen en geeft zo een beeld van de fase waarin de infectie zich bevindt.


PCV-2 IgG/IgM


Deze test maakt ook deel uit van het panel respiratoir.

Goed geïnformeerd over PCV-2 met de testen van BeterVee


Bepalen wanneer infecties optreden


Voorkomen van problemen door PCV2-infecties


Betrouwbare diagnose van een infectie