Betere diagnose van Mycobacterium avium avium

Mycobacterium avium subsp. avium (MAA) kan zowel mensen als varkens infecteren. Bij mensen kan een infectie met de bacterie vele verschillende symptomen tot gevolg hebben in mensen met een verminderde weerstand. Daarnaast kan de pathogeen longinfecties veroorzaken in immunocompetente personen.

In varkens verloopt een infectie vaak zonder klinische symptomen. Het enige kenmerk van een infectie is de aanwezigheid van granulomateuze laesies in de lymfeknopen van de meeste dieren. Op de aanwezigheid van deze laesies is de traditionele diagnostische methode voor MAA gericht. Bij de slacht worden de lymfeknopen ingesneden en op laesies onderzocht. Deze methode kan tot foute diagnoses leiden, aan de éne kant omdat de laesies niet altijd optreden in geinfecteerde dieren en aan de andere kant zijn er ook andere pathogenen die dergelijke laesies in de lymfeklieren kunnen veroorzaken, waardoor een dier onterecht als positief wordt gediagnostiseerd. Bovendien is deze methode omslachtig en tijdrovend. Serologische testen hebben het voordeel dat ze snel zijn, gemakkelijker in het gebruik en een betrouwbaarder beeld van een infectie in een koppel geven.

BeterVee biedt een serologische test aan voor de detectie van MAA. Deze test geeft een goed beeld van de infectie status van varkensbestanden. De ELISA test toont afweerstoffen tegen het MAA aan in serum.


Mycobacterium Avium Avium ELISA


Deze test maakt ook deel uit van het voedselveligheidpanel.

Betere diagnose van Mycobacterium avium avium dan lymfeknopen onderzoek


Hogere specificiteit en sensitiviteit op varkensbestandsniveau


Eenvoudiger en sneller


Eénmalige bloedafname voor vele verschillende testen (panel)