Stop Mycoplasma Hyopneumoniae

Mycoplasma Hyopneumoniae (M. Hyo) behoort tot de belangrijkste veroorzakers van longontsteking in varkens. De bacterie wordt vooral door direkt contact tussen varkens overgedragen. Ook komt verspreiding via de lucht voor. Geïnfecteerde varkens zijn vaak niet echt ziek, maar hebben een verminderde eetlust en hoesten veel. Infecties komen wereldwijd voor en de bacterie is in de meeste koppels endemisch. De onproblematische infectie kan door gelijktijdige infecties met andere ziekteverwekkers vooral APP, H. Parasuis, PRRS-virus en/of varkensinfluenza tot longontsteking leiden, met ernstige gevolgen voor het dier. Ook minder gunstige omgevingsfactoren kunnen tot een verslechtering van het klinische beeld leiden.

De economische schade wordt veroorzaakt door verminderde groei en voedselconversie en de kosten van medicijnen voor de behandeling. De diagnose is lastig te stellen. Veelal wordt serologisch onderzoek toegepast, waarbij op afweerstoffen tegen M. Hyo in serum van varkens getest wordt.

BeterVee maakt gebruik van een betrouwbare ELISA test die antistoffen tegen M. Hyo detecteert in serum van varkens.


M. Hyo


Deze test maakt ook deel uit van het panel respiratoir.

Testen met BeterVee stopt M. Hyo


Zekere diagnose van M. Hyo in koppels


Voorkomen van economische schade


Maakt de implementatie van juiste maatregelen mogelijk