Haemophilus parasuis (Ziekte van Glässer)

De Haemophilus parasuis, de bacterie die de ziekte van Glässer veroorzaakt, komt op vrijwel alle varkensbedrijven voor. Net als bij Actinobacillus bestaan er meerdere serotypen. Serotypen 4 en 5 komen het meest voor. Terwijl type 4 als matig virulent beschouwd wordt, geldt type 5 als zeer virulent, en kan plotselinge sterfte tot gevolg hebben. De ziekte is moeilijk te onderscheiden van andere aandoeningen omdat het een zeer breed spectrum aan ziekteverschijnselen tot gevolg kan hebben. Een infectie is al mogelijk in de kraamstal periode; biggen worden vaak vlak na de geboorte besmet door de zeug. Geinfecteerde biggen sterven, blijven achter in de groei of kwijnen weg ook omdat ze onvoldoende biest en melk opnemen. Vaak zorgen gelijktijdig optredende infecties met andere virussen zoals PCV-2 en PRRS-virus voor een verergering van de toestand van de dieren. Verdere risicofactoren van de ziekte van Glässer zijn een slecht stalmanagement.

Toediening van antibiotica is meestal afdoende om de ziekte te bestrijden. Om te bepalen of een infectie op een bedrijf aanwezig is, worden de antistoffen tegen H. Parasuis in het bloed gemeten.

BeterVee maakt gebruik van een ELISA test voor de detectie van antistoffen tegen H. Parasuis in serum van varkens.


H. Para


Deze test maakt ook deel uit van het panel respiratoir.

Testen met BeterVee helpt ziekte van Glässer te voorkomen


Betrouwbare detectie van H. Parasuis


Snelle resultaten


Maakt de implementatie van juiste maatregelen mogelijk