Duidelijkheid over APP

De bacterie Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) is samen met het varkensinfluenza virus de voornaamste oorzaak van acute ademhalingsziektes. Er zijn inmiddels 16 verschillende (sero)typen van de bacterie bekend. In Nederland komen de typen 2 en 9 vaak en type 5 in mindere mate voor. Actinobacillose heeft een peracute vorm waarbij de varkens geen ziekteverschijnselen vertonen, maar plotseling dood in de stal kunnen liggen, een acute vorm waarbij de dieren koorts en ademhalingsproblemen krijgen en de voedselopname sterk daalt en een chronische vorm. Chronisch geïnfecteerde dieren hoesten chronisch en groeien slecht. Deze dragerdieren zijn een belangrijke besmettingsbron in een koppel. Besmetting vindt voornamelijk door direkt contact tussen varkens plaats.

Ook indirecte besmetting via kleding en werktuig is mogelijk. De bacterie sterft vrij snel af in de lucht waardoor deze besmettingsroute van weinig betekenis is. Maatregelen die andere ziektes kunnen beperken (goed klimaat, verbeterde bedrijfsvoering, hoge hygiene standaard en verlaging van de bezettingsgraad) helpen ook voor APP. Het klinische beeld is vooral bij de chronische aandoening niet duidelijk genoeg om een diagnose te stellen. Vaak komen co-infecties met andere ziekteverwekkers voor zoals PRRS virus, Mycoplasma en varkensinfluenza virus. Door middel van gecombineerd bloedonderzoek is de diagnose eenvoudig te maken, waardoor de juiste maatregelen ter beperking van de infectie kunnen worden getroffen.

BeterVee maakt gebruik van een ELISA test die antistoffen tegen alle serotypen van APP herkend in serum van varkens.


APP screening ELISA


Deze test maakt ook deel uit van het panel respiratoir.

Testen met BeterVee geeft duidelijkheid over infecties met APP


Detectie van alle serotypen van APP


Betrouwbare screening


Maakt de implementatie van juiste maatregelen mogelijk