Met BeterVee tegen ParaTB

Paratuberculose wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van Mycobacterium avium spp paratuberculosis in de dunne darm van herkauwers. Het gevolg zijn ontstekingen in de darmen waardoor het dier ernstig verzwakt raakt. De ziekte veroorzaakt wereldwijd economische schade door verminderde produktie, vroegtijdige slachtingen en hoge veearts kosten. Bovendien wordt ParaTB met de ziekte van Crohn in mensen in verband gebracht.

Subklinische dieren kunnen de bacterie gedurende lange tijd uitscheiden en kunnen dus een belangrijke bron van infectie voor de andere dieren in de kudde vormen. Het is daarom belangrijk regelmatig te testen om deze subklinische dieren op te sporen en uit de kudde te verwijderen.

BeterVee gebruikt de originele Johne’s absorbed ParaTB test, de meest gebruikte test in de VS, Canada en Australië. Deze test staat aan de basis van van een succesvolle uitbanning van deze voor de mens potentieel gevaarlijke ziekte. Daarnaast biedt BeterVee twee RT-PCR testen aan voor de betrouwbare identificatie van Mycobacterium paratuberculosis in melk, serum en faeces monsters:


ParaTB ELISA (melk en serum monsters)


ParaTB RT-PCR (melk, serum en faeces monsters)


ParaTB RT-PCR (melk, serum en faeces pool monsters)


Deze testen zijn ook onderdeel van het Tankmelk Antistof programma. Dit product bestaat uit een tankmelkonderzoek (2 keer per jaar) en geeft de mogelijkheid tot tankmelk-vrij certificering.

De testen van BeterVee helpen ParaTB vroeg te herkennen


Sensitive testen voor de diagnose in subklinische dieren


Betrouwbare identificatie van Mycobacterium paratuberculosis in melk, serum en faeces monsters.


Specifieke testen die niet kruisreageren met andere mycobacteria