Verwerp Neosporose

Neosporose is een van de belangrijkste oorzaken van verwerpen in runderen. Neospora caninum is een ééncellige parasiet die de hond als eindgastheer gebruikt. Honden kunnen de besmettelijke stadia van de parasiet uitscheiden met de ontlasting. Runderen kunnen de parasiet opnemen door het eten van besmette hondeontlasting. Runderen zijn de tussengastheer en scheiden zelf geen besmettelijke stadia van de parasiet uit. De meest frequente besmettingsroute tussen runderen is de overdracht van de parasiet van het moederdier op het ongeboren kalf. Een besmetting met Neospora verloopt in runderen meestal asymptomatisch, maar kan in drachtige dieren abortussen, miskramen en doodgeboren kalveren tot gevolg hebben. Een neveneffect is een stagnerende melkproductie.

Regelmatig testen op Neospora en afvoeren van besmette dieren draagt bij aan een normale tussenkalftijd en de afwezigheid van verwerpers. Niet alleen het melkveebedrijf maar ook de vleesveehouderij spaart veel geld bij een effectieve bestrijding van Neospora.

De Neospora ELISA test van BeterVee is geschikt voor het aantonen van antistoffen tegen Neospora in (tank)melk en serum.


Neospora caninum antistof test


Met het BeterVee programma Tankmelk Antistof wordt de Neospora situatie op uw bedrijf bewaakt. Dit product bestaat uit een 3 maal jaarlijks tankmelkonderzoek en geeft de mogelijkheid tot tankmelk-vrij certificering.

 

De test van BeterVee ondekt Neospora infecties snel en effectief


Kostenbesparend door effectieve bestrijding


Betrouwbare test resultaten voor zekere status bepaling


Te gebruiken voor melk en serum monsters