Gezonde kalveren voor een gezond bedrijf

BeterVee is gespecialiseerd in het bepalen van Gezondheidsindicatoren (Health Indicators) voor biggen, kalveren en veulens. Deze unieke testen geven een goed beeld van de biestopname vlak na de geboorte en de aldus opgebouwde weerstand.

In Canada en de USA worden resultaten van Health Indicator testen al gebruikt als parameter voor de waardebepaling van jongvee. Nederland overweegt dit systeem ook in te voeren.

De kalvergezondheidsindicator (CHI) geeft een goede indicatie voor de via de biest verworven afweer: scoort een kalf te laag op de CHI dan is er een grotere kans op typische stalziekten zoals infecties met het rotavirus of met corona virussen. De CHI kan gebruikt worden om te bepalen wanneer het kalf terug kan naar de kudde. De beste kalveren blijven vaak op het bedrijf om op te groeien tot melkkoe of tot vleeskoe, de CHI maakt deze keuze eenvoudiger. De test kan ook gebruikt worden om het totaal-IgG in het colostrum van het moederdier te meten.

BeterVee biedt de kwantitatieve totaal IgG-test aan. Een minieme hoeveelheid bloed van 2-14 dagen oude kalveren wordt op een geprepareerd filterpapier gebracht, gedroogd en naar het lab gestuurd. Het bloedmonster kan in een normale envelop verstuurd worden, op papier gedroogd bloed is een document.


Calf Health IndicatorDe Calf Health Indicator (CHI) van BeterVee


Meet afweer in bloed van kalveren


Maakt selectie van gezonde jonge dieren mogelijk


Helpt het optimaliseren van voeding en voedingssupplementen


Eenvoudige monstername en gemakkelijk te versturen monsters