Disclaimer

De inhoud van deze website kan zonder aankondiging of kennisgeving gewijzigd worden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. BeterVee aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het auteursrecht op deze website berust bij BeterVee of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan BeterVee. Vermenigvuldiging in welke voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door BeterVee.

Deze website bevat links naar servers van andere organisaties. BeterVee uit zich niet over de inhoud van deze websites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.