BVDV Concepten

Het BVD-virus kan ongemerkt uw bedrijf binnensluipen of al aanwezig zijn en grote schade aanrichten: verwerpers, afnemende melkproductie, slechte uiergezondheid, verminderde vruchtbaarheid en klauwgezondheidsproblemen treden vaak op.

Vermoedt u de aanwezigheid van het BVD-virus op uw bedrijf dan kan BeterVee de aanwezigheid van het virus vaststellen met behulp van de eenvoudige BeterVee BVD BedrijfScan.

De BedrijfScan geeft een indicatie van de omvang van de BVD-besmetting en bepaalt hoe de eradicatie (opsporen virusbronnen, meestal BVD-dragerdieren) het best kan verlopen.

Vroeger was er maar één mogelijkheid: bloed tappen bij het jongvee ouder dan 30 dagen en het afzonderlijk testen van elk dier door middel van een BVD-bloedeiwittest. De BVD-bloedeiwittest kent echter ernstige beperkingen waardoor de eradicatie op een groot aantal bedrijven niet succesvol verloopt, met als gevolg hoge testkosten en géén resultaat.

BeterVee maakt bij BVD-eradicaties gebruik van moderne DNA-technieken die een (veel) grotere bedrijfszekerheid hebben dan de BVD-bloedeiwittest. De moderne DNA-technieken staan toe dat dieren meteen ná de geboorte al op het BVD-virus getest worden. Bovendien hoeven de moderne DNA-testen niet alleen op bloed uitgevoerd te worden, ook ander monstermateriaal zoals oorbiopten of neusswabs geven goede (en in de regel zelfs betere resultaten). Welk eradicatie-plan er ook gekozen wordt, BeterVee kiest altijd voor die combinatie van methoden die de hoogste bedrijfszekerheid bieden tegen de laagst mogelijke kosten.

Meestal bent u goedkoper uit met de moderne DNA-technieken in combinatie met de BVD-bloedeiwittesten dan met alléén de bloedeiwittesten.

Voor meer informatie of een BVD-bestrijdingsplan op maat, bel met BeterVee 045 57 60 774